Membros do colectivo: Estudos, Artigos, Entrevistas…

Estudos:

Artigos

No boletín do CEESGA:

En praza.gal:

En nósdiario.gal:

En sinpermiso.info

En A Troita Armada (Compostela)

Franciso Xabier Lorenzo Penela: http://www.atroita.org/quen-paga-por-traballar/

En Praza de Ames

Franciso Xabier Lorenzo Penela:RENDA BÁSICA UNIVERSAL: UNHA UTOPÍA NECESARIA – Praza de Ames

Entrevistas:

Palestras: